cho thuê xe tại hà nội

Địa chất học

TIỀN ĐỀ TƯỚNG ĐÁ TRẦM TÍCH

Tác giả: Địa chất học

TIỀN ĐỀ TƯỚNG ĐÁ TRẦM TÍCH:

hiện tượng và hoàn cảnh địa chất liên quan có tính quy luật của sự phân bố các mỏ với tướng đá trầm tích nhất định và với thành phần trầm tích nhất định của đá vây quanh, được dùng để chỉ đạo, định hướng tìm kiếm khoáng sản.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa chất học