cho thuê xe tại hà nội

Địa chất học

THANG ĐỊA TẦNG

Tác giả: Địa chất học

THANG ĐỊA TẦNG:

hệ thống phân chia các đá phân lớp tạo nên vỏ Trái Đất. Hệ thống này gồm các loại khác nhau tuỳ thuộc theo quan điểm của các trường phái địa chất học. TĐT quốc tế (hay trong thời địa tầng quốc tế) gồm 6 cấp: liên giới, giới, hệ, thống, bậc, đới. Mỗi phân vị này tương ứng với một phân vị của thang tuổi địa chất thuộc cấp tương đương.

Bảng tương ứng giữa thang địa tầng và thang tuổi địa chất:

 

Thang địa tầng

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa chất học