cho thuê xe tại hà nội

Địa chất học

THẠCH QUYỂN

Tác giả: Địa chất học

THẠCH QUYỂN:

(tk. quyển đá), quyển phía ngoài cùng của Trái Đất, gồm vỏ Trái Đất và lớp trên cùng của manti, tầng rắn dày 70 km ở đáy đại dương hoặc 150 km ở lục địa. Thành phần vật chất là các vật thể rắn, không bị phá huỷ biến dạng ở áp lực 107 Pa (100 bar). TQ tạo nên các mảng cứng nằm trên quyển mềm và có thể di chuyển trên quyển mềm (xt. Kiến tạo mảng).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa chất học