cho thuê xe tại hà nội

Địa chất học

KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

Tác giả: Địa chất học

KHOÁNG SẢN KIM LOẠI:

bao gồm các khoáng vật quặng để luyện kim loại và hợp kim. KSKL gồm các nguyên tố kim loại tự sinh (Au, Ag, Pt...) và quặng kim loại. Phân ra: KSKL đen (Fe, Mn....), KSKL màu (Al, Cu, Pb, Zn...), KSKL hiếm (Sn, W, Mo...), KSKL quý (Au, Ag, Pt...), KSKL phóng xạ (U, Th...), đất hiếm (Ce, La, Y...).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa chất học