cho thuê xe tại hà nội

Địa chất học

ĐỘ TRO của than

Tác giả: Địa chất học

ĐỘ TRO của than:

phần còn sót lại không cháy của than sau khi bị đốt cháy ở nhiệt độ khoảng 800 oC có không khí tham gia đầy đủ. Tro chủ yếu gồm các hợp chất khoáng (vô cơ) và các nguyên tố vi lượng. ĐT của than càng cao nghĩa là chất lượng của than càng thấp.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa chất học