cho thuê xe tại hà nội

Địa chất học

BẢN ĐỒ KHOÁNG SẢN

Tác giả: Địa chất học

BẢN ĐỒ KHOÁNG SẢN :

bản đồ phản ánh sự phân bố các loại khoáng sản trong không gian trên một vùng lãnh thổ. Trên nền bản đồ địa chất, BĐKS thể hiện mỏ khoáng và biểu hiện khoáng, các dấu hiệu tìm kiếm khoáng sản (vành phân tán các nguyên tố tạo quặng, vành trọng sa, dị thường địa vật lí, vv.). BĐKS có nhiều tỉ lệ: tỉ lệ nhỏ (1:500.000 - 1:1.000.000 và nhỏ hơn), tỉ lệ trung bình (1:100.000 - 1:200.000), tỉ lệ lớn (1:50.000 và lớn hơn). BĐKS Việt Nam tỉ lệ 1:500.000 lập năm 1981, xuất bản năm 1982 và bản thuyết minh tóm tắt xuất bản năm 1987. Ngoài ra, đã lập và xuất bản BĐKS tỉ lệ 1:200.000 cho nhiều khu vực khác nhau, BĐKS tỉ lệ 1:50.000 cho một số vùng được xem là triển vọng có khoáng sản.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa chất học