cho thuê xe tại hà nội

Di tích - Bảo tàng - Thư viện - Xuất bản

CHÙA QUÁN SỨ

Tác giả: Di tích - Bảo tàng - Thư viện - Xuất bản

CHÙA QUÁN SỨ:

 chùa ở phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đầu đời Lê (thế kỉ 15), triều đình dựng chùa để tiện cho sứ bộ các nước Chiêm Thành, Vạn Tượng, Nam Chưởng đến lễ Phật, do đó mà có tên gọi như trên. Trong chùa có tiền đường thờ Phật, hậu đường thờ thiền sư Minh Không là quốc sư đời Lý. Năm Minh Mạng thứ 3 (1822), chùa được sửa sang lại. Năm Minh Mạng thứ 8 (1827), hoà thượng Thanh Phương ở làng Đan Thầm, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây hiện nay, đến trụ trì, lo việc thiết trí, tôn tạo, tô tượng, đúc chuông. Về sau, học trò của ông là Văn Nghiêm đã quyên góp các nơi để đắp thêm 27 pho tượng. Năm 1941 - 42, xây lại theo kiểu mới như hiện nay. Hiện nay, là nơi đặt trụ sở Hội Phật giáo Việt Nam và Trường Cao cấp Phật học Việt Nam (cơ sở 1).

 


Chùa Quán Sứ

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Di tích - Bảo tàng - Thư viện - Xuất bản