cho thuê xe tại hà nội

Dân tộc

QUỶ CỐC TỬ

Tác giả: Dân tộc

QUỶ CỐC TỬ:

 

(Gui Guzi), nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng, hành trạng của ông được người đời sau hư cấu nhiều, mang tính huyền bí. Tương truyền ông họ Vương, từ thiên niên kỉ 1 tCn. ẩn tu trong núi Quỷ Cốc (do vậy có tên là Quỷ Cốc tiên sinh), sống đến mấy trăm tuổi. Dân gian coi QCT là ông tổ của các thuật tướng số, bói toán, phong thuỷ, vv. Trong số học trò của QCT có Tô Tần và Trương Nghi, là những nhà ngoại giao (thuyết khách), chính trị, quân sự thời Chiến Quốc (thế kỉ 3 tCn.).

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Dân tộc