cho thuê xe tại hà nội

Dân tộc

PHỒN THỰC

Tác giả: Dân tộc

PHỒN THỰC:

thuật ngữ được dùng để chỉ tín ngưỡng cầu sinh sôi, nảy nở cho cây trồng của cư dân nông nghiệp. Nghi lễ PT mang nặng màu sắc ma thuật truyền sức sống của sinh thực khí và của sự giao hợp nam nữ sang cây trồng. Ở các ruộng trồng lúa hay trồng cây ăn củ, ăn quả người ta treo hình dương vật, hình đũa vót bông. Hiện tượng chơi trò nam nữ quàng vai vừa bắt chạch vừa sờ nghịch nhau, nghi lễ chạm nõ nường (tượng trưng cho âm, dương vật) vào nhau, hát giao duyên nam nữ, thờ dâm thần... cũng là những biểu hiện khác nhau của tín ngưỡng PT.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Dân tộc