cho thuê xe tại hà nội

Dân tộc

NHÀ CÁC DÂN TỘC TÂY NGUYÊN

Tác giả: Dân tộc

NHÀ CÁC DÂN TỘC TÂY NGUYÊN :

có kết cấu bộ khung giống nhau, không phân biệt các cư dân thuộc ngôn ngữ Môn - Khơ Me và Malai - Pôlynêdi (Malayo - Polynésie). Bộ khung nhà được hình thành trên cơ sở các vì cột chứ không phải vì kèo như nhà người Việt hay Tày, Nùng. Bộ khung và bộ nóc là hai bộ phận riêng rẽ. Dựng xong bộ khung cột, người ta khiêng bộ nóc đặt lên đầu các cột, rồi gia cố bằng dây rừng liên kết hai bộ phận này với nhau. Ở Tây Nguyên ngày nay vẫn còn loại hình nhà dài tương ứng với hình thái gia đình lớn.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Dân tộc