cho thuê xe tại hà nội

Dân tộc

DU CANH DU CƯ

Tác giả: Dân tộc

DU CANH DU CƯ:

tập quán canh tác và sinh hoạt không cố định ở một nơi của một số dân tộc ít người ở miền núi. Sau khi sử dụng hết độ phì nhiêu của một đám rẫy (khoảng từ hai, ba đến dăm bảy năm - tuỳ từng loại nương rẫy) lại phải bỏ hoá đi tìm đất mới (du canh). Khi nơi làm rẫy quá xa nơi ở, phải chuyển cư đến vùng đất mới (du cư). Cứ như vậy cả trồng trọt và cư trú đều không ổn định lâu dài, từ du canh dẫn đến du cư; phương thức canh tác này cho năng suất thấp, lối sống tạm bợ. DCDC chẳng những phá rừng, phá hoại môi sinh mà còn làm chậm quá trình phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá của tộc người. Nhiều cánh rừng ở vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên Việt Nam bị phá nặng nề do nạn DCDC. Nạn DCDC còn gây tác hại lớn ở nhiều vùng nhiệt đới thuộc Châu Á, Châu Phi và Mĩ La tinh.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Dân tộc