cho thuê xe tại hà nội

Dân tộc

ĐẠI GIA ĐÌNH

Tác giả: Dân tộc

ĐẠI GIA ĐÌNH:

(cg. công xã gia đình), một hình thái gia đình, một tế bào kinh tế - xã hội trong xã hội nguyên thuỷ bao gồm những người cùng huyết tộc và những người chồng hoặc vợ của họ, thuộc một số thế hệ (thường là 3 - 4 thế hệ). Đứng đầu là một người đàn bà cao tuổi (dưới chế độ mẫu hệ) hoặc là một người đàn ông cao tuổi (dưới chế độ phụ hệ). Với hình thái gia đình này, người ta cùng lao động sản xuất và hưởng thụ chung thành quả lao động. Với sự phát triển của lịch sử, ĐGĐ tan rã, nhường chỗ cho tiểu gia đình. Xuất hiện trong xã hội nguyên thuỷ nhưng tàn dư của nó còn được bảo lưu trong các xã hội có giai cấp tiền tư bản chủ nghĩa. Ở Việt Nam sau 1945, ĐGĐ tồn tại ở một số vùng dọc Trường Sơn - Tây Nguyên, đặc biệt ở người Ê Đê, Gia Rai với những ngôi nhà dài. Cũng còn bảo lưu lẻ tẻ ở một vài dân tộc thiểu số Miền Bắc như Thái, Tà Ôi, Bru - Vân Kiều, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Dân tộc