cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

XÍ TỰ HOẠI

Tác giả: Công nghiệp

XÍ TỰ HOẠI:

thiết bị vệ sinh trong nhà bao gồm chậu xí (để tiếp nhận phân), thiết bị truyền dẫn đưa phân vào bể tự hoại, tại đó phân tự hủy hoại theo phương pháp vi sinh.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp