cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

VẬT LIỆU HỌC

Tác giả: Công nghiệp

VẬT LIỆU HỌC:

ngành khoa học tổng hợp nghiên cứu các quy luật chung về cấu trúc và tính chất của các họ vật liệu khác nhau: kim loại, gốm, polime, composit, vv. trên cơ sở nghiên cứu bản chất lực liên kết (kim loại, ion, đồng hoá trị), cấu trúc và khuyết tật mạng tinh thể, vv. VLH mới xuất hiện nhiều thập kỉ gần đây nhờ các thành tựu khoa học của nhiều ngành, cho thấy tồn tại các quy luật chung về mối liên hệ giữa lực liên kết, cấu trúc và tính chất của nhiều họ vật liệu mà trước đây thường được nghiên cứu riêng lẻ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp