cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT

Tác giả: Công nghiệp

TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT:

cơ cấu truyền chuyển động quay giữa các trục giao nhau bằng bộ truyền ăn khớp trục vít - bánh vít. Có TĐTV thân khai, TĐTV lõm (glôbôit, trục vít có dạng lõm). TĐTV có tỉ số truyền lớn tới 300 và hơn nữa. TĐTV thân khai có hiệu suất thấp (0,5 - 0,85), mòn nhanh, thường gặp trong các hộp giảm tốc trục vít. TĐTV lõm truyền tải lớn hơn và có hiệu suất cao hơn nhưng chế tạo và lắp ráp phức tạp hơn so với TĐTV thường, hay dùng trong máy vận tải, máy mỏ, máy công cụ, máy bay, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp