cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Tác giả: Công nghiệp

TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN:

thiết bị cơ điện để dẫn động các cơ cấu hoặc máy móc, trong đó cơ năng là do động cơ điện tạo nên (x. Động cơ điện). TĐĐ gồm một hoặc một số động cơ điện, cơ cấu truyền lực, các thiết bị, khí cụ điều khiển. Ở các TĐĐ không điều chỉnh (tần số quay không đổi), người ta dùng chủ yếu các động cơ không đồng bộ ba pha. Ở các TĐĐ có điều chỉnh (điều chỉnh đều tần số quay), người ta dùng động cơ điện một chiều, ít khi dùng động cơ điện không đồng bộ có cổ góp.

Với sự phát triển của việc tự động hoá các quá trình sản xuất, các loại truyền động tự động có điều khiển từ xa, điều khiển theo chương trình hoặc kết hợp với các phương tiện tính toán, đã được ứng dụng rộng rãi.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp