cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

TRẠM TRUYỀN THANH

Tác giả: Công nghiệp

TRẠM TRUYỀN THANH:

tổ hợp thiết bị gồm máy thu thanh, máy tăng âm, máy ghi âm, thiết bị trộn tiếng (bộ micxơ) đặt trong phòng có kết cấu đặc biệt để truyền đi các chương trình phát thanh, chương trình truyền thanh địa phương theo đường dây truyền thanh (truyền thanh hữu tuyến) hay bằng sóng vô tuyến (truyền thanh vô tuyến). TTT là đơn vị cơ sở cuối cùng của hệ thống phát thanh tiếp âm chương trình đài phát thanh quốc gia và của đài phát thanh địa phương. TTT có thể vừa tiếp âm, vừa sản xuất chương trình ngắn, gọn, nội dung chủ yếu là về tình hình tại các cơ sở, đáp ứng yêu cầu của cộng đồng. Trường hợp này còn gọi là đài truyền thanh. Tại Việt Nam, hiện nay có hơn 10 nghìn đài truyền thanh và TTT cơ sở và cộng đồng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp