cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

THÔNG SỐ PHÂN BỐ

Tác giả: Công nghiệp

THÔNG SỐ PHÂN BỐ:

đại lượng đặc trưng cho mạch điện có thông số phân bố (rải). Trong trường hợp phân bố đều, các đại lượng của TSPB L, R, C, G tính theo một đơn vị dài gọi là điện cảm, điện trở, điện dung, điện dẫn riêng. Các đường dây tải điện, thông tin, anten, cuộn dây máy điện, khi nghiên cứu được mô hình bằng các TSPB.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp