cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

SẮT HẠT

Tác giả: Công nghiệp

SẮT HẠT:

 sản phẩm dạng hạt, thu được ở thể rắn trực tiếp từ quặng sắt hoàn nguyên bằng cacbon thể rắn trong lò quay tại nhiệt độ tới 1.350oC. Dùng quặng sắt trung bình (Fe 50%) vẫn thu được SH chứa Fe trên 90%, vì tách được xỉ khỏi kim loại. Nhưng SH có nhược điểm nghiêm trọng là chứa nhiều lưu huỳnh (S):  trên 0,1% thậm chí tới 1%. Vì vậy, dùng SH luyện thép, nhưng với tỉ lệ hạn chế hơn nhiều so với sắt xốp.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp