cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

PHẢN LỰC LIÊN KẾT

Tác giả: Công nghiệp

PHẢN LỰC LIÊN KẾT:

lực do các liên kết (thường được thực hiện bằng các vật) tác dụng lên cơ hệ (vật rắn) không tự do (x. Liên kết cơ). Nhờ khái niệm PLLK, một cơ hệ (vật rắn) không tự do được thay thế bằng mô hình cơ hệ (vật rắn) tự do chịu tác dụng của các lực hoạt động và PLLK (x. Nguyên lí giải  phóng liên kết). Nếu bỏ qua ma sát, PLLK sẽ hướng theo phương mà liên kết ngăn cản chuyển động của vật thể và vuông góc với phương mà liên kết cho phép vật thể chuyển động. Trong bài toán cân bằng, các PLLK có phương, chiều và giá trị không đổi được gọi là phản lực tĩnh. Đối với cơ hệ chuyển động, các PLLK gồm một thành phần bất biến đối với thời gian (phản lực tĩnh) và một thành phần biến đổi phụ thuộc vào các yếu tố động học như vận tốc và gia tốc của vật, được gọi là phản lực động lực. Phản lực động lực gây nên rung động của máy móc, tăng độ mòn các ngõng trục máy, giảm tuổi thọ các chi tiết máy... Việc làm giảm hoặc triệt tiêu hoàn toàn các phản lực động lực là mục đích của việc cân bằng máy. Xt. Gối tựa; Liên kết cơ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp