cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

LÒ SINH KHÍ

Tác giả: Công nghiệp

LÒ SINH KHÍ:

(cg. lò khí hoá than), lò thực hiện quá trình khí hoá than. Thường gặp các loại lò: 1) Lò tầng cố định: bằng thép lót gạch chịu lửa, có vỏ bọc nước ở vùng nhiệt độ cao, than di động chậm từ trên xuống dưới qua các vùng sấy, chưng khô, phản ứng hoá học, cuối cùng còn xỉ đưa ra ngoài; tác nhân khí hoá đi ngược chiều, vùng phản ứng có nhiệt độ khoảng 1.100oC. 2) Lò tầng sôi (x. Lò tầng sôi). 3) Lò phun: than được nghiền mịn, cùng tác nhân khí hoá nén vào lò qua một hoặc nhiều vòi phun, phản ứng diễn ra trong luồng khí có than huyền phù trong đó. Ở Việt Nam, Công ti Phân đạm và Hoá chất Bắc Giang, Công ti Sứ Hải Dương, Nhà máy Thuỷ tinh Hải Phòng và Công ti Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Hà Nội đều dùng loại lò tầng cố định.

 

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp