cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

LAZE

Tác giả: Công nghiệp

LAZE:

(A. laser: light amplication by stimulated emission of radiation - khuếch đại ánh sáng bởi bức xạ cảm ứng), máy phát lượng tử bức xạ kết hợp ở vùng quang học, có độ đơn sắc, độ định hướng cao và có mật độ quang năng rất lớn. Bộ phận chủ yếu của L là một hộp cộng hưởng quang học gồm hai tấm gương đặt song song (một là gương bán mạ), giữa có môi trường hoạt chất đặc biệt. Bằng một chùm ánh sáng mạnh, một phản ứng hoá học hoặc bằng sự phóng điện qua chất khí,... ion trong hoạt chất được "bơm" lên một mức năng lượng kích thích ở trên, sau đó tự phát rời xuống mức nửa bền (E2) ở dưới. Khi cảm ứng từ mức nửa bền chuyển dời về trạng thái ở mức năng lượng thấp hơn, sẽ phát ra photon. Do phản xạ qua lại nhiều lần giữa hai gương, cường độ bức xạ cưỡng bức tăng lên liên tục và tia L qua gương bán mạ phát ra ngoài. L đầu tiên được chế tạo năm 1960. Tuỳ theo loại hoạt chất, phân biệt: 1) L rắn, môi trường hoạt tính là tinh thể hoặc thuỷ tinh có tạp chất tạo nên hoạt tính cho môi trường, vd. hồng ngọc. 2) L lỏng, hoạt chất là chất lỏng, vd. dung dịch các chất nhuộm màu hữu cơ, hay dùng trong quang phổ học. 3) L khí, hoạt chất là chất khí, vd. CO2 hỗn hợp. He, Ne, Ar, vv. được dùng để chuẩn tần số. L được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, áp dụng trong nhiều ngành kĩ thuật, trong y học. Nhờ L, đã thực hiện được viễn thông dùng sợi quang và có triển vọng thực hiện phản ứng nhiệt hạch có điều khiển. L đầu tiên (với hoạt chất là hồng ngọc) do nhà vật lí học Hoa Kì Mâyman (T. Maiman) chế tạo năm 1960.


Laze

1. Thanh hoạt chất; 2. Ánh sáng bơm; 3. Tia laze phát ra;

M1 - Gương; M2 - Gương bán mạ; E0 - Mức cơ bản; E1 - Mức kích thích;

E2 - Mức nửa bền; C1 - Chuyển rời kích thích;

C2 - Chuyển rời tự phát về mức nửa bền; C3 - Chuyển rời cảm ứng phát bức xạ laze 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp