cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

» GANG XÁM

Tác giả: Công nghiệp

GANG XÁM:  gang với tổ chức graphit dạng tấm, không có xementit tự do. GX có mặt gãy màu xám do cacbon trong gang nằm phần lớn dưới dạng graphit. Hầu hết các vật đúc gang dùng trong đời sống là GX. GX dễ đúc, dễ gia công, cắt gọt. Tính chất của GX phụ thuộc vào thành phần hoá học và điều kiện kết tinh như tốc độ nguội, biến tính. Phân loại theo đặc điểm chế tạo và thành phần hoá học: GX thường, GX biến tính, GX hợp kim. Theo tổ chức tế vi thường gặp: GX peclit, GX ferit, và GX peclit - ferit.

 

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp