cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

» ĐỘ NHÁM

Tác giả: Công nghiệp

ĐỘ NHÁM :

độ gồ ghề, độ không trơn nhẵn của thành đường dẫn chất lỏng. ĐN tuyệt đối là chiều cao trung bình của các mố gồ ghề (mố nhám) Δ của thành ống. ĐN tương đối là tỉ số giữa chiều cao các mố gồ ghề Δ và đường kính ống dẫn d: . ĐN của thành rắn đường dẫn làm tăng ma sát dòng chảy và quy luật tổn thất dọc đường trong dòng chảy rối phụ thuộc tính chất thành rắn.

Vật liệu làm ống

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp