cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

» ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

Tác giả: Công nghiệp

ĐỘ NHÁM BỀ MẶT:

 (cg. độ bóng, độ nhẵn, độ mấp mô bề mặt), tập hợp những mấp mô tế vi trên bề mặt gia công, tạo thành profin mấp mô của bề mặt và được khảo sát trên một vùng xác định. ĐNBM được đặc trưng bởi độ trung bình số học (Ra) và độ cao mấp mô (Rz) của profin, quyết định chất lượng bề mặt gia công, ảnh hưởng đến tính năng sử dụng của chi tiết (độ chịu mài mòn, độ bền mỏi, độ bền chống gỉ, hệ số ma sát, độ bền mối ghép căng, vv.). Tiêu chuẩn quốc tế ISO phân chuỗi số Ra (từ 0,008   μm = 0,32 μin, đến 100 μm = 400 μin) thành 7 cấp. Tiêu chuẩn Liên Xô có 14 cấp (cấp độ nhám 1 - 3 đạt được do gia công thô: tiện, phay, bào, khoan; cấp 4 - 6, gia công bán tinh chủ yếu bằng các loại dao cắt với chế độ cắt khác nhau; cấp  7 - 9, gia công tinh: mài, tiện tinh, chuốt, doa, vv; cấp 10 - 14, mài nghiền, mài khôn, gia công siêu tinh, vv. Tiêu chuẩn Việt Nam về ĐNBM ban hành 1971 và sửa đổi, bổ sung năm 1978 (TCVN 2511 - 78), quy định các thông số nhám bề mặt theo các khoảng giới hạn sau: Ra = 100 đến 0,008 μm; Rz = 1.600 đến 0,025 μm; bước trung bình của các mấp mô S = 12,5 đến 0,002 mm.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp