cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

» CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC

Tác giả: Công nghiệp

CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC:

 x. Công suất danh định.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp