cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

» CƠ CẤU CHÉP HÌNH

Tác giả: Công nghiệp

CƠ CẤU CHÉP HÌNH:

 cơ cấu gá lắp của máy công cụ, máy gia công gỗ (máy tiện, phay, bào, vv.), chuyên dùng để gia công những bề mặt định hình (cánh tuabin, mái chèo, mẫu chân đóng giày, khuôn ép nhựa, đồ gỗ dạng bình, chân tủ, vv.) theo mẫu chép hình tương ứng hoặc phóng đại. Có các loại CCCH cơ khí, thuỷ lực, điện và kết hợp.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp