cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

» BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC

Tác giả: Công nghiệp

BIỂU ĐỒ NHÂN LỰC:

đồ thị biểu thị số nhân công sử dụng để xây dựng công trình theo từng đơn vị thời gian. Sau khi lập tiến độ thi công công trình, xác định được thời gian tiến hành các công việc để hoàn thành công trình, và căn cứ vào số công việc phải làm trong từng thời gian, tính được số nhân công phải sử dụng. BĐNL được diễn tả bằng tung độ chỉ số người cần sử dụng và hoành độ chỉ thời gian. BĐNL dạng hình thang là biểu đồ điều hoà. Biểu đồ càng nhiều độ nhấp nhô chứng tỏ khâu điều độ càng không hợp lí.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp