cho thuê xe tại hà nội

Cơ học

NGÀM

Tác giả: Cơ học

NGÀM:

 (), một loại liên kết cứng không cho phép vật thể (thanh, dầm...) dịch chuyển theo bất cứ một phương nào. Ở đây không tồn tại các chuyển vị tịnh tiến và chuyển vị xoay. Trong bài toán không gian 3 chiều, tại N xuất hiện 3 thành phần phản lực mômen (chống lại sự quay của thanh) và 3 thành phần phản lực thẳng theo 3 phương bất kì (chống lại sự dịch chuyển của thanh theo các phương đó). Trong bài toán phẳng, phản lực tại N chỉ gồm 3 thành phần: một thành phần là phản ngẫu lực (mômen) và hai thành phần khác là hai phản lực trong mặt phẳng tác dụng của lực.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Cơ học