cho thuê xe tại hà nội

An ninh

TRẠI TẠM GIAM

Tác giả: An ninh

TRẠI TẠM GIAM:

nơi giam giữ những người đã có lệnh tạm giữ, tạm giam và người bị kết án tù hoặc tử hình bị bắt để chờ thi hành án. Nghị định số 89/1998/NĐ-CP, ngày 7.11.1998 của Chính phủ ban hành Quy chế tạm giữ, tạm giam quy định, Bộ Công an và công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức một hoặc hai TTG để giam giữ những đối tượng thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân; thuộc Bộ Quốc phòng, mỗi quân khu, quân đoàn và cấp tương đương trong quân đội nhân dân có một hoặc hai TTG để giam giữ những đối tượng thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án trong quân đội nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an, bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, giải thể, quy định quy mô giam giữ, nội quy của TTG. TTG có giám thị, phó giám thị, quản giáo, nhân viên, kĩ thuật viên, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ vũ trang canh gác bảo vệ. Mỗi TTG có một cơ sở chấp hành hình phạt tù (gọi là phân trại quản lí phạm nhân) chuyên lo các công việc nấu ăn, đưa cơm, vận chuyển đồ tiếp tế, làm vệ sinh, sửa chữa, xây dựng TTG và phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ giam giữ. Các cơ quan chuyên môn quản lí TTG có trách nhiệm tổ chức thực hiện chế độ giam giữ, trích xuất, thăm gặp, nhận quà sinh hoạt của người bị tạm giữ, tạm giam ở trong TTG theo quy định của Quy chế về tạm giữ, tạm giam đã nêu trên.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về An ninh