cho thuê xe tại hà nội

An ninh

TÌNH BÁO

Tác giả: An ninh

TÌNH BÁO:

1. Hoạt động điều tra, thu thập tình hình về đối phương bằng cách dùng người hoặc phương tiện với những thủ đoạn khôn khéo, tinh vi, bí mật. Vd. Hoạt động TB.

2. Cơ quan chuyên tiến hành những hoạt động thu thập tin bí mật hoặc tổ chức các hoạt động đặc biệt theo những yêu cầu nhất định nhằm góp phần phục vụ chính sách đối nội, đối ngoại của một nhà nước.

TB chiến lược: hoạt động TB nhằm thu thập những tin tức về đường lối, chính sách, chủ trương, phương hướng của đối phương và những tình hình cơ bản trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao... có quan hệ đến toàn bộ cuộc đấu tranh trong cả một giai đoạn.

TB chiến thuật: hoạt động TB nhằm thu thập những tin tức, tình hình cụ thể về mọi mặt của đối phương, phục vụ trực tiếp cuộc đấu tranh đang diễn ra, phục vụ việc tác chiến trên chiến trường.

TB chính trị: hoạt động TB nhằm thu thập những tin tức về chính sách đối nội, đối ngoại, các ý đồ chính trị, tình hình về nhân sự và nội bộ của đối phương.

TB kinh tế: hoạt động TB nhằm thu thập những tin về tình hình kinh tế, tiềm năng kinh tế, những ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án và biện pháp thực hiện; về những vấn đề cụ thể như giá cả, công nghệ, khả năng cạnh tranh trên thị trường, vv.

TB quân sự: tổng thể các biện pháp thu thập, nghiên cứu và xử lí tin tức của đối tượng tác chiến và chiến trường cần cho các hoạt động quân sự trong thời bình và thời chiến. Hoạt động TB quân sự nhằm thu thập tin về tình hình quân sự của đối phương, bao gồm đường lối quân sự, đường lối chiến tranh; hiện trạng, triển vọng phát triển lực lượng vũ trang, ý đồ, kế hoạch quân sự của đối phương; bố phòng quân sự, vũ khí, khí tài, tiềm lực chiến tranh, kĩ thuật tác chiến... Thuật ngữ TB quân sự thường dùng ở quy mô chiến lược. Ở cấp chiến dịch, chiến thuật và trong một số lĩnh vực của chiến lược, thuật ngữ TB quân sự được thay bằng thuật ngữ "quân báo" hoặc "trinh sát" (x. Trinh sát quân sự).

TB khoa học - công nghệ (cg. tình báo công nghệ): hoạt động TB nhằm thu thập tin bí mật về những thành tựu khoa học - công nghệ và những phát minh, sáng chế của các nước có thể ứng dụng vào nền kinh tế nước đó, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển tri thức khoa học và sản xuất, nâng cao kĩ thuật an ninh, quốc phòng.

 

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về An ninh