cho thuê xe tại hà nội

An ninh

SEN ĐẦM QUỐC TẾ

Tác giả: An ninh

SEN ĐẦM QUỐC TẾ :

thuật ngữ được mở rộng từ thuật ngữ sen đầm để chỉ ý đồ điều khiển thế giới với vai trò cảnh sát quốc tế của Mĩ. Dựa vào ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ đã tiến hành các hoạt động vũ trang xâm lược, can thiệp vào công việc nội bộ của nhiều nước, phá hoại phong trào cách mạng, nhằm áp đặt trật tự thế giới có lợi cho Mĩ, giành địa vị bá chủ thế giới.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về An ninh