cho thuê xe tại hà nội

An ninh

SẤM

Tác giả: An ninh

SẤM :

âm thanh kèm theo chớp, sét trong cơn dông, phát ra khi không khí bị đốt nóng dãn nở đột ngột dọc theo đường tia chớp. Vì tiếng nổ vọng tới từ nhiều điểm, đồng thời bị dội lại bởi các đám mây và mặt đất, nên tiếng S rền và kéo dài. S có thể nghe xa không quá 15 - 20 km.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về An ninh