cho thuê xe tại hà nội

An ninh

CƠ QUAN ĐIỀU TRA

Tác giả: An ninh

CƠ QUAN ĐIỀU TRA:

 một trong số các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, có nhiệm vụ tiến hành điều tra tất cả các tội phạm, áp dụng mọi biện pháp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định để xác định tội phạm và người đã thực hiện hành vi phạm tội, lập hồ sơ, đề nghị truy tố người đã thực hiện tội phạm; tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội và yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và ngăn ngừa. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004, CQĐT được tổ chức trong công an nhân dân, quân đội nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Trong công an nhân dân, CQĐT bao gồm: cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an; cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan cảnh sát điều tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trong quân đội nhân dân, CQĐT gồm: CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng, CQĐT hình sự quân khu và tương đương, CQĐT hình sự khu vực, cơ quan an ninh điều tra Bộ Quốc phòng, cơ quan an ninh điều tra cấp quân khu và tương đương. Ở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, CQĐT gồm: CQĐT Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, CQĐT Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Thẩm quyền điều tra, quan hệ phân công và phối hợp trong hoạt động điều tra của từng loại CQĐT được quy định cụ thể tại Bộ luật tố tụng hình sự và Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về An ninh