cho thuê xe tại hà nội

Âm nhạc

HÒ XỪ XANG

Tác giả: Âm nhạc

HÒ XỪ XANG:

tên gọi tắt hệ thống tên gọi các âm thanh trong âm nhạc dân tộc cổ truyền của người Việt, gồm các âm: hò - xư - xừ - xang- xê - cống - phan - oán -líu - ú. Các tên gọi này có độ cao tương ứng gần đúng với các âm của Châu Âu sau: đô - rê - mi giáng - fa - son - la, xi giáng - la thăng - đố - rế.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Âm nhạc