cho thuê xe tại hà nội

Âm nhạc

ĐỘC TẤU

Tác giả: Âm nhạc

ĐỘC TẤU :

1. Tác phẩm âm nhạc xác định sự diễn tấu của một nhạc công (có đệm hoặc không đệm).

2. Phần nhạc trong các bản giao hưởng hoặc trong các tác phẩm khí nhạc hình thức lớn được chỉ định biểu diễn bởi một nhạc công.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Âm nhạc